شماره های تماس
021-44626418
021-44614190
021-44614035
021-44626415
021-44614125
021-44613569
021-44614717
021-44614197
#
021-44626418 021-44614190 021-44614035 021-44626415 021-44614125 021-44613569 021-44614717 021-44614197

اقامت، تابعیت و پاسپورت و جزئیات آن

از قوانین حقوق بین الملل با دو اصطلاح تابیعت و اقامت کشورهای مختلف برمی خوریم اما اهمیت این واژه ها تنها در عرصه های بین المللی معنا پیدا نمی کند. در ماه 1002 قانون مدنی، قانونگذار اقامتگاه را محلی برای سکونت و مرکز امور اشخاص بیان کرده است.
اقامت در واژه به معنای سکونت کردن، آرامش و تقوقف در مسکن و منزل می باشد و اقامتگاه عبارتست از مقر، قرارگاه و جای اقامت کردن.

حال این نکته را باید عنوان کرد که آیا اقامت کردن یک شخص در یک کشور به معنای اقامت داشتن آن فرد می باشد؟ صرفاً اقامت داشتن یک شخص در یک کشور به معنای داشتن اقامت آن شخص از آن کشور نمی باشد شخص ممکن است اقامت کشوری ار داشته باشد ولی تابعیت آن را خیر و یا اینکه شخص بصورت غیرقانونی در یک کشور اقامت دارد پس اقامت او صرفاً به معنای داشتن اقامت و یا تابعیت آن کشور نیست.

در مورد اقامت در یک کشور باید عنوان کرد که اقامت می تواند دائم و یا موقت باشد، اقامت های دائم به صرف گذراندن وقت در بازه های زمانی مختلف بنا به دلایل مختلف مانند توریستی، تحصیلی، ثبت شرکتو یا به عنوان جستجوی کار در کشورهای مختلف می باشد که موقت ست و هر شخص بنا به دلایل مختلف مدت زمان مشخصی را می تواند در یک کشور حضور داشته باشد.

که این اقامت ها موقت است و مخفی باید طبق قوانین مهاجرتی مربوط به هر کشوری این اقامت های موقت را تبدیل به اقامت دائم کند. شخص می تواند بنابر قوانین مختلف در کشورهای مختلف یا کار و یا موارد دیگر مالیاتی را به کشور مورد نظر پرداخت کند و طبق قوانین متفاوت اقامت دائم آن کشور را بگیرد.

و اما تابعیت چیست؟

تابعیت در لغت به معنای فرماندار بودن و پیرو است و شخص تبعه کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و شخصی که در سرزمینی زندگی می کند ولی جزء اصلی جمعیت آن نباشد در آنجا بیگانه تلقی می شود. تابعیت از جهت دیگر به معنای داشتن یک رابطه سیاسی بین فرد و دولت می باشد پرا که فردی که تابعیت کشوری را دارد.

حقوق و وظایف خود را از حاکمیت آن کشور دریافت می کند و حاکمیت وضعیت سیاسی آن فرد را تعیین می کند و شخص ملزم به رعایت آن قوانین است، از طرف دیگر این ارتباط می تواند یک ارتباط معنوی باشد چرا که تابعین یک کشور را فارغ از هر چیز دیگری به دولت آن کشور پیوند می زند. و می توان اشاره کرد که یک رابطه ی حقوقی است چرا که حقوق و تکالیف هر شخص از تابعیت او نشأت می-گیرد.

باید اشاره کرد که دولت های مختلف در یک تقسیم بندیکلی در اعطای تابعیت از دو سیستم خون و خاک استفاده می کنند.
و هر کشوری یک از این دو روش را به عنوان روش اصلی و دیگری را به عنوان فرعی پذیرفته است. یکسری از کشورها مثل آمریکا، استرالیا، کانادا، برزیل، نیوزیلند از قانون خاک و کشورهای اروپایی مثل فرانسه و بلژیک و نیز ایران از قانون خون استفاده می کنند. سیستم خاک بدین معنی است که وقتی فرزندی در سرزمینی تولد می یابد به او تابعیت را اعطا می کنند و طبق قانون خون تابعیت از پدر یا مادر انتقال می یابد.

داشتن اقامت یک کشور صرفاً منجر به دریافت تابعیت آن نمی شود ولی برعکس این مسئله وجود دارد یعنی کسی که تابعیت جایی را دارد به تبع آن اقامت آن کشور را نیز به دست خواهد آورد. وقتی فردی اقامت کشوری راداشته باشد با رعایت یکسری قوانین و پرداخت مالیات می تواند تابعیت آن کشور را نیز به دست آورد و شخص که تابعیت یک کشور را دارد از یک شخص مقیم امکانات بیشتری دارد و از تسهیلات بیشتری در آن کشور می تواند استفاده کند.

کسانی که تابعیت یک کشور را به دست می آورند می توانند از تسهیلاتی مثل وام های کم بهره به عنوان مثال استفاده نمایند و هر کشوری بنا بر نفوذ و قدرتی که در منطقه نسبت به کشورهای دیگر دارد می تواند اتباع خود را نیز در این زمینه حمایت کند. دریافت تابعیت یک کشور با گرفتن پاسپورت آن کشور امکانپذیر می شود.

دریافت گذرنامه از برخی از کشورها موجب ورود افراد به کشورهای دیگر نیز می¬شود ولی دریافت تابعیت و پاسپورت برخی از کشورها منجر به رویداد در کشورهای دیگر نمی شود.

در واقع گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک شناسایی اصلی می باشد که از سوی دولت ها برای شهروندانشان صادر می شود و با این مدرک آن دولت مورد نظر از دیگر دولت ها اجازه می خواهد که درود شهروندانشان را به کشورهای مورد نظر بپذیرند و به اجازه ای که به این منظور دولت ها گرفته می شود روادید یا ویزا گفته می شود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *