شماره های تماس
021-44626418
021-44614190
021-44614035
021-44626415
021-44614125
021-44613569
021-44614717
021-44614197
#
021-44626418 021-44614190 021-44614035 021-44626415 021-44614125 021-44613569 021-44614717 021-44614197

معرفی‌  مراکز آموزش‌ عالی‌  و دانشگاه های معتبر دانمارک

‌الف)  دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ دانمارک، گروه‌ یک‌ (ممتاز)

۱- Kobenhavns Universitet)University of Copenhagen)

۲- Aarhus Universitet)University of Aarhus)

۳- Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Souhern Denmark School of Business & Engineering و Odense University زیرمجموعه ها: )

۴- Roskilde Universitet Center )Roskilde University)

۵- Aalborg Universitet )Aalborg University)

۶- Danmarks Tekniske Universitet )Technical University of Denmark)

۷- Den Kongelige VeterinaerOG Landbohoejskole )Royal Veterinary and Agricultural University)

۸- Handelshojskolen i Kobenhavns )Copenhagen Business School)

۹- Handelshøjskolen i Åarhus)The Aarhus School of Business)

۱۰- Det Kgl. Danske Kunstakademi )The Royal Danish Academy of Fine Arts)

۱۱- Danmarks Laererhojskole )Royal Danish School of Educational Sciences)

۱۲- Arkitektskolen i Åarhus)The Aarhus School Architecture)

 

 

‌ب) مراکز آموزش‌ عالی‌ دانمارک،‌ گروه‌ دو(خوب )

۱-     IT University of Copenhagen

۲-     The Danish University of Education

۳-     Royal School of Library and Information Science

برچسب‌ها
به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.