مسابقه آبی

شما امتیاز مورد نیاز برای دریافت کد تایید را نیاوردید.

آزمون مجدد

شما میتوانید با کلیک برروی ثبت نام در پنل کاربری خود ثبت نام کنید.چنانچه اگر مایل به جواب به آزمون دیگری هستید بر روی آزمون مجدد کلیک کنید

ثبت نام آزمون مجدد
1- دومین کشور پر جمعیت دنیا؟
2- کدام یک از کشور های زیر عضو اتحادیه اروپا نیست؟
3- اولین مردی که پاشو روی ماه گذاشت از کدام کشور بود؟
4- کمپانی فولوکس واگن در کدام کشور وجود دارد؟
5- کدامیک از موارد زیر جزء عجایب هفتگانه نیست؟
6- کوه فوجی در کدام کشور قرار دارد؟
7- بزرگترین کشور دنیا کدام است؟
8- واجد پول رسمی اتحادیه اروپا چیست؟
9- پایتخت کشور استرالیا کدام است؟
10- جزایر قناری به کدام کشور تعلق دارد؟
11- کاخ ورسای در کدام کشور وجود دارد؟
12- کمترین نرخ بیکاری در کدام یک از کشور های آسیایی زیر است؟
13- در بین کشور های اتحادیه اروپا کدامیک کمترین نرخ بیکاری را دارد ؟
14- کدام کشور بزرگترین تولید کننده ی گوشت گوسفند است؟
15- بیشترین میزان تولید هندوانه در کدام کشور دنیا میباشد؟
16- کدامیک از شهر های زیر در کشور انگلستان نمی باشد؟
17- زبان رسمی کدامیک از کشور های زیر انگلیسی نیست؟
18- بزرگترین تولید کننده ی خاویار در دنیا کدام کشور است؟
19- پایتخت کشور کانادا کدام شهر است؟
20- تکواندو ورزش ملی و باستانی کدام کشور است؟

CopyRight 2018 By ArianaAbroad http://arianaabroad.com/