info@arianaabroad.com

مشاوره رایگان: ۰۲۱۹۱۰۹۸۰۰۲

موسسه آریاناپارس

وبلاگ

اقامت در ایرلند

اقامت ایرلند

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

کشور ایرلند کشور بسیار زیبا و همچنین مدرنی می باشد که شما شاهد پیشرفت روز افزون در زمینه‌های صنعتی، آموزشی، کار و خیلی از موارد دیگر خواهید بود که همین امر محبوبیت ایرلند را در میان مهاجران بسیار بالا برده.

به گونه‌ای که سالانه چندین هزار نفر برای اقامت دائم ایرلنداقدام می کنند که فرصتی دوباره برای کار و خیلی از موارد دیگر را برای خود به وجود می آورند.

این کشور علاوه بر اینکه توریست های مختلفی دارد مهاجران زیادی را نیز به خود اختصاص داده است که هر کدام از آنها به دلایل خاصی به این کشور مهاجرت می کنند.

از آنجایی که استقبال افراد برای گرفتن اقامت در ایرلند به صورت دائم بسیار زیاد شده در نتیجه در این مقاله به این افراد راهنمای کامل اقامت ایرلند را توضیح می دهیم تا در زمینه گرفتن ویزا و مراحل قانونی آن به مشکل بر نخورند.

در ابتدا شما برای گرفتن اقامت دائم کشور باید به سفارتخانه مورد نظر بروید و این سفارتخانه ها فرم های مخصوص را به شما ارائه می دهند که دریافت این فرم از مراحل اولیه برای اقامت ایرلند می باشد.

 

شرایط دریافت اقامت ایرلند

شرایط دریافت اقامت ایرلندبه عوامل مختلفی بستگی دارد زیرا افراد از روش های مختلف میتوانند اقامت این کشور را بگیرند در نتیجه هر کدام از آنها شرایط و ضوابط خود را دارند.

به گونه ای که اگر شما میخواهید از طریق ازدواج اقامت این کشور را بگیرید حتماً باید مدارکی که رابطه رسمی زوجین را نشان میدهد را ارائه دهید و حتی باید ثابت کنیدکه از مدت زمان آشنایی چند سال گذشته که خود مسئله بسیار مهم میباشد.

اگر شما از طریق تحصیل میخواهید اقامت را دریافت کنید باید ثابت کنیدکه زبان انگلیسی بلد هستید و مدارک آن را داشته باشید، علاوه بر آن بایدمدرک تحصیلی خود و اینکه در چه مقطعی میخواهید در این کشور ادامه تحصیل داشته باشیدنیز از جمله شرایط دیگر آن می باشد.

برای مهاجرت از طریق کار به ایرلندباید نامه ای از طرف کارفرمانیز داشته باشید زیراداشتن این نام شرط اساسی برای گرفتن اقامت این کشور از طریق کارمی باشد.

اگر از طریق تولد فرزندمیخواهید اقدام کنیدباید توجه کنیدکه تا وقتی فرزند شما به سن قانونی نرسیده شما به هیچ عنوان اجازه گرفتن اقامت این کشور را نخواهید داشت در نتیجه حتماً به این موضوع دقت کنیدزیرابیشتروالدین در این زمینه اطلاعات کافی ندارندو فکرمی‌کنندکه تنها داشتن اقامت از طریق فرزندبرای آنها کافی می باشد.

شرایط زنذگی در ایرلند

شرایط زندگی در کشور ایرلند

شرایط و هزینه های زندگی در ایرلند به گونه ای می باشد که اگر به عنوان دانشجو در این کشور اقامت دارید فرصت زیادی برای کارکردن ندارید و همچنین دولت به اشخاص اجازه کارکردن در ساعتهای محدود در هفته را میدهدکه بسیاراهمیت دارد.

هزینه ها و شرایط زندگی در ایرلندتقریبابرای کشورهای عضو اروپا یکسان بوده و به طور میانگین هزینه های زندگی برای یک نفر در این کشورماهیانه در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰یورومی باشد.

هزینه اقامت و سکونت در شهرهای مختلف این کشور نیز متفاوت می باشد. ایرلندیک کشورانگلیسی زبان بوده که مردم آن با مهاجران رفتاردوستانه دارند.

امنیت در این کشوربسیار بالا بوده و اینکه به عنوان جزیره زمرد شناخته می‌شود.

یکی از مقاصد گرانقیمت جهان برای زندگی است اما امکانات رفاهی این کشور از کیفیت بالایی برخوردارمی باشد.

هنگام مهاجرت به کشورهای جدیددانستنهنجارهای فرهنگی و قوانین اجتماعی بسیارضروری بوده و بی اطلاع بودن از رفتارهایاجتماعیمیتواند به وضعیتشرم‌آورتبدیل شود.

خوشبختانه در کشوریمانندایرلند انجام معاشرتاجتماعی منجر به زندان ویاتبعیدنمی شود بااین وجود بهتر است از قوانیناجتماعیو فرهنگیاینکشورآگاهباشید تا بتوانید راحت در اینکشورزندگیکنید.

به طور کلی همه شرایطزندگی در ایرلندبسیار آسان می باشد و افرادمیتوانند به راحتی در اینکشورزندگیکنند بدون اینکههیچگونهنگرانی داشته باشند.

 

چه روش هایی برای اخذ اقامت کشورایرلند وجود دارد؟

مهاجرت به ایرلندبسیار متنوع بوده و روشهای مختلفی را در بر دارد، از مهاجرت کاری گرفته تا سرمایه گذاری که هر کدام با توجه به شرایط متقاضی صورت میگیرد.

به دلیل اینکه کشورایرلندباکمبودنیروی کار مواجه است بخش زیادی از نیروی کار خود را از طریق مهاجران تامین میکند در نتیجه یکی از روش های اخذ اقامت کشورایرلندکاری است، که امکان دریافت اقامت دائم در ایرلندرا فراهم میکندکه همین موضوع باعث شده تا مهاجرت کاری یکی از پرطرفدارترین روش ها برای مهاجرت به کشورایرلند باشد.

از دیگر راه ها می توان به روشهای جاب آفر،اسکیل ورکر و خیلی از موارد دیگر اشاره نمود بنابراین افراد باشرایط مختلف میتوانندبا توجه به وضعیت و شرایط خود از طریق یکی ازاین روش ها به ایرلند مهاجرت کنند.

یکی از راه های دیگربرای اقامت به کشور ایرلند مهاجرت تحصیلی می باشد که شما بامهاجرتتحصیلی به این کشورمیتوانید اقامت دائم آن را نیزدریافت کنید.

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در ایرلند وجود دارد که از جمله آن‌ها استارتاپ، کارآفرینی ،سرمایه گذاری و موارد دیگر بوده که شما میتوانید با استفاده از هر کدام از این روش های سرمایه گذاری اقامت ایرلند را برای خود به دست آورید.

مهاجرت به ایرلند از طریق خود اشتغالی نیز صورت میگیرد به گونه ای که اگر در حوزه های فرهنگی ؛هنری ، ورزشی فعالیت میکنید و به زندگی و کار در ایرلندنیز علاقه داریدمیتوانید از این طریق به کشورایرلند مهاجرت کنید.

سیستم مهاجرتی نیزیکی دیگر از راه های اقامت در کشورایرلند بوده به گونهایکه در این سیستم با توجه به شرایط تان امتیازی به شما داده می‌شودوهرچه امتیازبالاتری داشته باشیدشانس شما برای گرفتن اقامت ایرلندبالاترخواهد بود البته بایداین را در نظر بگیریدکهاینسیستممعیارهایخاصی را برای رتبه بندینیز در نظر دارد.

راه دیگربرایاقامت در کشورایرلند از طریقپناهندگیمی باشد که خطرات و مشکلات خاص خود را نیز دارا بوده و این روش آخرین راه مهاجرتاست.

با توجه به آماربالایدرخواست ها برایپناهندگیایرلندامروزه در اینزمینهبسیار سخت گیریمینماید در نتیجهبررسیدرخواست ها با دقت بالا و بهسختی انجام شده تا تنها افراد واجد شرایطبتوانند وارد کشورایرلندشوند.

با توجه به گفتههای بالا روش هایمهاجرت به ایرلندمتنوع می باشد کهتقریباً هر فرد با هر شرایطیمیتواند از روش هایقانونیبرایمهاجرت به اینکشوراستفادهکند.

مراحل اقامت ایرلند

مراحل گرفتن اقامت ایراند

مراحل گرفتناقامت ایرلندبا توجه به نوع اقامت بسیار متفاوت می باشد به گونهایکهاگر شما از طریقتحصیلمیخواهید در اینکشور اقامت داشته باشید قطعا بایدمدارک مربوط به تحصیل را ارائهدهیدو سایر مراحل نیز به همین روش می باشد.

علاوه بر آن شما میتوانید به صورت حضوری به سفارت خانه مورد نظر رفته و فرم را پرکنیدکه در این فرم شما باید به صورت دقیق هدف خود را از اقامت به کشورایرلندمشخص کنید تا ویزای شما صادر شود زیرااگر هدف شما برای اقامت به اینکشور به خوبی مشخص نشودویزابرای شما صادر نخواهد شد.

دقت کنیدکه در فرم مشخصات فردی را به درستیبیانکنیدزیرااگرآدرس شما درست نباشدویزای شما دچارمشکلخواهد شد ونمیتوانید اقامت اینکشور را دریافتکنیدبا توجه به اینکه مراحل اقامت ایرلندبسیاراهمیت دارد در نتیجه تمام مراحل آن را به خوبی انجام دهید و اگر اطلاعات خاصینداشتیدمیتوانید از مشاوران نیزراهنماییبگیرید.

مدارک لازم برای اقامت در ایرلند

وقتی شما میخواهید در کشورایرلند اقامت داشته باشید قطعاً اولینکاریکهباید قبل از سفر انجام دهیددریافتویزامی باشد کهدریافتویزانیز لازم به ارائهمدارکخاصی از طرف شخص بوده کهتمامیمدارکبایدکاملاً درست و صحیحباشند.

از جمله مدارک اقامت در ایرلندارائهچند قطعه عکسمی باشد کهباید توجه کنیداینعکسشباهتکامل به چهرهواقعی شما داشته باشند به همین منظور از ارائه عکسهای قدیمی خودداری نمایید.

مدارکدیگرارائهپاسپورتجدیدو قدیمیمی باشد کهباید به همراهعکستحویلدهید و علاوه بر آن شما باید فرم مورد نظر را که تمام اطلاعات شخص خود را به درستی وارد نمودهاید را نیزارائهدهید.

توجه کنیدکه تمام اطلاعات بایدکاملاً درست باشد زیرا در صورت مغایر بودن قطعاً سفارتخانهویزای شما را ریجکتخواهدنمودکهاین امر خود یکپروسهبسیارطولانی دارد.

پرینتگردشمالیو همچنینمدارککه علت رفتن شما به اینکشور در آن به خوبیبیان شده باشد نیز از جمله مدارک مورد نیازبرایتهیهویزابرای اقامت در کشورایرلندمی باشد.

از جمله مدارکدیگرارائهمدرکشغلیمی باشد کهاگرکارمندهستیدباید نامه آن را داشته باشیدو بههمراهسایرمدارکارائهدهید و همچنیناگر در زمینه‌هایدیگر مشغول به کارهستید حتماً بایدتاییدیه آن را بگیرید و به سفارتخانهتحویلدهید.

هزینه اقامت در ایرلند

قطعاً افراد برایگرفتن اقامت در کشورهای مختلف دغدغه هایمالیبسیارزیادیدارندزیرااین موضوع بسیار مهم می باشد و افرادباید اطلاعات کافی و جامع در مورد هزینه ها داشته باشند تا بتوانندبرنامه‌ریزی‌هایاصولی و دقیق را برای خود انجام دهند.

در اینجابا توجه به اینکهکشور مورد نظر ما ایرلندمی باشد در نتیجهبیشترمی‌خواهیم در مورد هزینه اقامت آن مطالبی را برای شما بیانکنیم تا اطلاعات شما کافیو درست شود و بتوانید طبق آن مهاجرتخوبی را برای خود رقم بزنید.

هزینه اقامت در ایرلندبه عوامل مختلفیبستگی دارد و با توجه به تورم های موجود در بازار که هر روز شما شاهد افزایش و کاهشقیمت در بیشتر موارد میباشید و در‌نتیجه ها بر رویهزینهمهاجرت افراد نیزتاثیرگذارمی باشد به همین منظور نرخ آن کاملاًمتغیر بوده و دارای نوسان می باشد.

اگر شما برایکسبویزا اطلاعات کافی را نداشتهباشیدمیتوانید به مکانهاییکهبرای رفتن به کشورایرلند ثبت نام میکنند مراجعه نماییدو اینمکان ها به دلیلاینکه سابقه طولانی در اینزمینهدارند حتماً در مورد هزینه اقامت نیز اطلاعات خوبی را به شما ارائهخواهند داد.

اما مواردی وجود دارندکههزینه‌هایاولیهاین سفر میباشندکه از جمله آنها هزینههایبلیط، پاسپورت، هزینههاییکه شما برایگرفتن فرم پرداختمینماییدو همچنینهزینه‌هاییکه شما باید توسط آن ثابت کنیدکه از تمکنمالیبسیارخوبیبرخوردارمیباشید از دیگرمواردیمیباشندکه در تعیینهزینه ها نقش مهمیدارند.

مزایای اقامت ایرلند

مزایاو معایب اقامت در ایرلند

مزایای اقامت در ایرلند به قدریزیادمیباشدکه افراد زیادیبا توجه به دانستناینمزایاترجیحمی‌دهندکه اقامت اینکشور را دریافتنمایند.

از جمله مزایایمهاجرت به ایرلند سفر به تمام اروپا بدون ویزا در هر زمان می باشد و همچنین بدون محدودیت حداقل زمان اقامت در ایرلند و افتتاح حساب بانکی شخصی در بانک های اروپا از مزایای بسیار مهم آن به شمار میآید.

بدون اجبار به خریدملک باهرگونه سرمایه‌گذاری دیگرو همچنین معافیت مالیاتی بر درآمد و ثروت افراد در خارج ازایرلند از مزایای دیگر آن بوده و همچنین برنامه اقامتی ایرلند، تقاضانامه برای اجاره اقامت دائم آن توسط افراد با هر ملیتی داده می شود نیز از مزایای آن خواهد بود.

در کسب و کار و اقامت دائم به معنای داشتن اجازه کار و اجازه کسب و کارنمی باشد بلکه برای گرفتن اجازه کار و اجازه فعالیت به فرد متقاضی باید به طور جداگانه از طریق مقامات در ایرلنددرخواست ارائه شود.

از دیگرمزایای مهاجرت به ایرلنددر اختیار قرار گرفتن ملک می باشد که برای اقدام اقامت دائم آن متقاضیان باید به خریدآپارتمانی که ارزش آن کمتر از ۱۱۶یورونباشد اقدام کنندو آپارتمانی با اجاره حداقل۴۲۳۲ در سال اجاره کنند.

از جمله مزایای دیگرمهاجرت به کشورایرلندداشتن ویزای همراه می باشد که در این کشورمتقاضی اصلی میتواندبرای همسرو فرزندان زیر۱۸ سال از ۲۶ سال خود دریافت نماید درنتیجه تمام اعضای خانواده میتوانندآزادانه به اروپا سفر کنندکه این امتیازبسیار فوق العاده خواهد بود.

انتقال سرمایه در این کشور آزاد بوده و افرادی که پاسپورت کشورایرلند را دارندمیتوانند در هر یک از کشورهای اروپااملاک را خریداری نماید و کسب و کار راه اندازی کنند.

به دلیل آزاد بودن کسب و کارمیتواند به کل دنیاسرویس ارائه دهنده و در این زمینه نژاد و مذهب دیدهنمی شود و این موضوع سبب رضایت بیش از حد مردم این کشور شده است.

اقامت در این کشور دارای معایبی نیز بوده با توجه به اینکه خاک این کشور حاصل خیزنمی باشدو همچنین مساحت کشورکم می باشد و در مقایسه با سرزمین های بزرگ فرصت شغلی در آن ناچیز بوده و همچنین نیروی کاردارای تحصیلات آکادمیک میباشند و متقاضیان بین المللی کار در ایرلندشرایط نسبتا سخت و پیچیده ای را برای پیداکردن شغل مورد نظر در پیش رو خواهند داشت.

از دیگرمعایب مهاجرت به ایرلند این می باشد که امکان سفر از طریق خشکی وجود نداردو همچنین فرودگاه آن دارای پروازهای محدود به سایرکشورهای اروپایی بوده و رایج ترین وسیله حمل و نقل در شهرهای ایرلند اتوبوس می باشد که دارای زمان بندی دقیق نبوده و همین موضوع موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.

معایب دیگرمهاجرت به ایرلندمی توان به فرهنگ خاص مردم این کشور اشاره کردکه ریشه در عقاید سنتی داشته و مهاجرین جهت وفق دادن خود با آن نیازمند به زمان می باشد همچنین می توان به تعداد محدود دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی کشور نیز اشاره نمود.

تمدید اقامت در ایرلند

تمدید اقامت در ایرلند چگونه است

افرادیکه به کشورایرلندبرای اقامت می روند بعد از پایان یافتن اقامت شاید به بخواهند مدت زمان بیشتری را در اینکشور اقامت کنند در نتیجه میتوانندبرای تمدید اقامت در ایرلند اقدام نمایند.

اگر مجوز اقامت ایرلندبرای افراد قابل تمدید باشد میتواندحداکثر تا چند هفته قبل برای تمدید آن وقت بگیرند در نتیجه نمیتوانیدبیش از دو هفته قبل از اتمام مجوز قرار خود را رزروکنیدو بسته به محل زندگی خود در دوبلین و یا خارج از آن مجوز اقامت ایرلند را باید در همان مکانی که برای اولین بار در آن را دریافت کرده ایدتمدیدکنید.

برای تمدید مجوز اقامت دائم در این کشور نیاز به ثبت درخواست بوده و کافی است به اداره مهاجرت نزدیک محل زندگی خود رفته و مجوز خود را برای ۵ سال دیگرتمدیدکنید.

اخذ اقامت دائم ایرلندو تابعیت

افراد بعد از مهاجرت به ایرلندباداشتن شرایط مناسب می‌توانددرخواست اقامت دائم ایرلند و یاتابعیت آن را بدهندکه در ادامه به آن میپردازیم. درخواستهای اقامت دائم ۶ تا ۸ ماه به طول میانجامد تا بررسی شود و افرادی که شرایط زیر را داشته باشد میتواندتابعیت این کشور را داشته باشندکه از جمله آن می باشد که مهاجران که حداقل به مدت ۵ سال به صورت قانونی در ایرلند زندگی کرده باشند. همچنین مدت زمان اقامت شان را در ایرلندکارکرده باشند.

شرط دیگر برای تابعیت این کشوراین می باشد که در زمان درخواست اقامت دائم مشغول به کارباشندو همچنین در زمان اقامت خود سابقه کیفری نداشته باشند و شخصیت خوبی داشته باشند.

متقاضیان برای درخواست تابعیت این کشورباید مدت زمانی را در این کشورزندگی کرده باشندو افرادیکه اقامت این کشور را دارند در سال حداکثرشش هفته را خارج از ایرلندزندگی کنند و همسران شهروندان ایرلندی میتوانند بعد از سه سال ازدواج و اقامت قابل حساب در ایرلنددرخواست تابعیت بدهندشرکای مدنی شهروندان ایرلندی میتوانند بعد از سه سال مشارکت مدنی و اقامت قابل حساب در ایرلنددرخواست تابعیت بدهند.

چگونه میتوان پاسپورت ایرلند را دریافت کرد

افرادی که دارای پاسپورت ایرلندمیباشنداین حق را دارندکه از نظام بهداشت و درمان این کشورنیزاستفادهکنند و سیستمهایکاریمناسبی را مد نظر قرار دهند اخذ پاسپورت ایرلند به طور روتین از طرح‌های مشخص برخوردار است و اقامت اینکشور از نظر هزینهوضعیتخوبی دارد.

پاسپورت ایرلندتوسط وزارت امور خارجه در دوبلین صادر می شود و تمامی پاسپورتهای آن به صورت بیومتریک صادر می شود.

پاسپورتایرلندو راههایرسیدن به آن برایتمامیمتقاضیانیکه قصد مهاجرت به اینکشور را دارند از اهمیتزیادیبرخوردار بوده زیراایرانسومینجزیرهبزرگاروپامی باشد که در شمال غرب اروپا واقع شده است و متشکل از جمهوری ایران و ایرلندشمالی بوده و در شرق اینکشوربریتانیای کبیر قرار دارد.

پاسپورت این کشور از نظر اعتبار در جایگاه چهارم جهان قرار دارد در نتیجه از این نظر می‌توان گفت که اعتبار پاسپورت آن در جایگاه خوبی بوده و باداشتن پاسپورت ایرلند افراد می‌تواند۱۲۰کشور جهان بدون ویزا سفر کنند و برای ورود به ۴۴کشور در بدو ورود به مرز ویزاگرفته و همچنینبرای سفر به ۳۴کشور از وزارتخانه آن کشورویزا اخذ نمود.

روش های مختلفی برای اخذ پاسپورت ایرلند وجود دارد در نتیجه افراد بااستفاده از هر کدام از این روش ها به راحتی میتوانندو موفق به دریافت اقامت دائم این کشورشوندو درصورتیکه به زبان این کشور مسلط باشند و بافرهنگ آن نیزآشناباشندمیتوانندبرای اخذ اقامت دائم این کشور اقدام نمایند. در نتیجه گرفتن پاسپورت ایرلندبسیار آسان خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاورین ما در ارتباط باشید:

مقالات اخیر